BestuurDe leden

Michiel intern toezichthouder
Karel voorzitter
Pleuni HR


Barth penningmeester
Liesbeth onderwijs kwaliteit
Femke secretaris
Paul extern toezichthouderDe Nieuwe Regentesseschool is een school waar eigenaarschap en betrokkenheid van belang zijn. De school heeft daarom een ouderbestuur. Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden, waarvan twee leden het toezichthoudend bestuur vormen. De uitvoerende bestuursleden dragen verantwoordelijkheid voor verschillende portefeuilles, zoals personeel, onderwijskwaliteit of financiën. Het bestuur stelt het beleid vast voor de kerntaken van de school.
We zetten ons in om de school een plek te laten zijn waar kinderen zich optimaal en in de breedte kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze leren lezen, schrijven, rekenen en spellen. Waar ze leren over de wereld om hen heen. Waar ze creatief worden uitgedaagd. Waar ze leren veters strikken, plannen en ruzies oplossen. En nog veel meer. En dat niet alleen. Het is de plek waar zij ongeveer dertig uur per week verblijven, acht jaar lang. Een plek die veilig moet zijn, waar ze zichzelf mogen zijn, waar ze vriendschappen opbouwen en waar de basis wordt gelegd voor de nieuwsgierigheid om een leven lang te willen leren. Als bestuur werken we hier, samen met directeur, team, MR en ouders, elke dag weer aan.


Relevante bestuursdocumenten, zoals statuten, toezichthoudersprotocol, schoolplan 2022-2026, jaarverslag met jaarrekening en controle 2022 kunnen worden opgevraagd door een mailtje te sturen naar henneken@nieuweregentesseschool.nl


- Contact met het bestuur
Heb je vragen of opmerkingen voor het bestuur, dan kun je hier het speciale contactformulier vinden.