Bestuur


De leden

Mara
Aqualine
Marjolein
Rutger
Pleuni
Eveline


Mededelingen

- Inspectie
Elke vier jaar controleert de inspectie onze school. In 2017 heeft de inspectie de school voor het eerst beoordeeld in het nieuwe toezichtkader. Nieuw hierin is dat de reactie van het bestuur integraal in het rapport wordt opgenomen:
"Het bestuur van de Nieuwe Regentesseschool is blij met dit eindrapport van de Inspectie. Niet alleen omdat de Inspectie oordeelt dat de basiskwaliteiten van de school op orde zijn, of zelfs meer dan dat, maar juist ook omdat de eigen aspecten van onze school zijn gezien en erkend. De Inspectie heeft daarbij met name gekeken naar de zelfstandigheid en het eigenaarschap van leerlingen;
belangrijke kenmerken van het Freinetonderwijs".

Voor de hele reactie van het bestuur: zie Hoofdstuk 4 van het inspectierapport, dat hier is in te zien en/of op te slaan: Inspectierapport 2017

- Jaarverslag
Het jaarverslag van 2019 is in juni 2020 verschenen en wordt alleen nog maar online gepubliceerd. Dit jaarverslag is hier in te zien en/of op te slaan: Jaarverslag 2019

- Jaarrekening
De jaarrekening van 2018 is hier in te zien en/of op te slaan: Jaarrekening 2018

- Controleverklaring accountant jaarrekening 2018
De controleverklaring van de accountant over de jaarrekening van 2018 is hier in te zien en/of op te slaan: Controleverklaring 2018

- Schoolplan 2015-2019
Het schoolplan 2015-2019 is hier in te zien en/of op te slaan: Schoolplan 2015-2019

- Statuten
De statuten zijn hier in te zien en/of op te slaan: Statuten

- Toezichthoudersprotocol
Het toezichthoudersprotocol is hier in te zien en/of op te slaan: Toezichthoudersprotocol

- Contact met het bestuur
Heb je vragen of opmerkingen voor het bestuur, dan kun je hier het speciale contactformulier vinden.

N.B. de documenten die hier worden gepubliceerd kunnen op verschillende tijdvakken betrekking hebben, maar zijn altijd de meest recent vastgestelde documenten