Buitenschoolse opvang


Partou Buitenschoolse opvang Kruisdwarsstraat
Partou BSO buitenschoolse opvang basisschool Kruisdwarsstraat 6

Contactgegevens
E-mail: kruisdwarsstraat@partou.nl
BSO/ team NRS: 06 20464824 (ma/di/do naschools/ 14.45)
Manager BSO/NRS: Christien ter Haar: christien.terhaar@partou.nl 0629521336

Kinderen laten hun fantasie de vrije loop op de bso!
Partou bso Kruisdwarsstraat 6 biedt, uitsluitend voor de kinderen vanaf 4 jaar van de
Nieuwe Regentesseschool, buitenschoolse opvang. Het bso programma is afgestemd op de belevingswereld van de kinderen.
Bso Kruisdwarsstraat bevindt zich in de school. In de diverse groepsruimtes is altijd van alles te doen!
Er is een heerlijke kinderkeuken waar volop gebakken wordt, een atelier waar kinderen hun creativiteit kunnen laten zien en een ruime speelzaal waar lekker gesport kan worden. Buitenspelen kan op het schoolplein, in het nabij gelegen Wilhelmina park of in de speeltuin aan de Mulderstraat.
Onze bso combineert het beste van twee werelden. We bieden zowel culturele activiteiten (workshops filmen, fotografie, schilderles) als sportieve activiteiten (o.a. workshop circus) aan!

Ook tijdens de vakanties is er van alles te doen
Vakantie is leuk! Daar zorgen we wel voor op de bso. Er worden in de vakantieweken veel leuke activiteiten georganiseerd en regelmatig uitstapjes gemaakt. Bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of een naar het museum. Zo ervaren kinderen afwisseling, maken nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en hebben ook tijdens de vakantieperiode voldoende leeftijdsgenootjes om mee te spelen.

Totaal aanbod

Opvangvorm Tijden Dagen Groepen in Nieuwe Regentesseschool Groepen in Adriaanstraat
Naschoolse opvang schoolweken* 14.45 - 18.30 uur Ma, di, do Groep 1 t/m 8 Groep 1 t/m 8
Naschoolse opvang +
vakantie- en studiedagen
07.30 – 18.30 uur Ma, di, do In overleg met school/overige vestigingen Groep 1 t/m 8

Het uurtarief en de verschillende contracten kunt u terug vinden op de website van Partou.

Afhankelijk van het gezinsinkomen kan via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten aangevraagd worden. Zie voor meer informatie: www.toeslagen.nl.
Voor vragen over de opvang, de tarieven en/of de tegemoetkoming via de Belastingdienst kan vrijblijvend contact opgenomen worden met de afdeling klantenservice van Partou kinderopvang via telefoonnummer 088 235 75 00 of per mail: klantenservice@partou.nl

Uitgangspunten van het Partou beleid

Continuïteit
De kinderen hebben een eigen ruimte, met altijd dezelfde kinderen en een vaste groepsleiding per dag. Dagelijks zijn er activiteiten en rustmomenten, afgestemd op de behoeften en wensen van de kinderen. Afstemming en samenwerking met ouders staat centraal.
Vertrouwen
De kinderen worden door ervaren groepsleiding op school uit de klassen opgehaald. De groepsleiding kent de leerkrachten van de school en hebben onderling een goede informatieoverdracht.
Kindgericht werken
Met respect voor de kinderen, hun behoeften en wensen.
Activiteitenaanbod
De bso biedt een afwisselend programma met veel inspraak van de kinderen. Dit maakt het verblijf van de kinderen extra plezierig en uitdagend. De gevarieerde cursussen die worden aangeboden zijn afgestemd op leeftijden en interesses van de kinderen.

Aanmeldingsprocedure
Voor alle informatie en aanmelden: de afdeling klantenservice is telefonisch te bereiken op 088 235 75 00 of per mail klantenservice@partou.nl . Het contactformulier kan gedownload worden via www.partou.nl. Gezien de belangstelling voor buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag wordt geadviseerd om kinderen tijdig aan te melden.