Mijn kind is afwezigMijn kind is te laat
Bij te laat komen gelden de volgende regels: ouders van kinderen van de groepen 1 -2 doen voor hun kind de deur van het lokaal open en laten het kind alleen de klas in gaan. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 wachten zonder ouders op de gang bij hun lokaal tot de leerkracht hen binnenlaat.

Mijn kind is ziek
Als uw kind ziek is, via de mail freinet@nieuweregentesseschool.nl of ’s ochtends tussen 8.15 en 8.40 uur telefonisch 030 – 231 74 88 aan school doorgeven..
Laat het ons altijd weten als uw kind een besmettelijke ziekte heeft. We moeten sommige besmettelijke ziektes namelijk melden bij de GG&GD. Los daarvan is de school verplicht om ziekmeldingen bij te houden.

Mijn kind komt later
Als uw kind later komt door bijvoorbeeld bezoek aan de huisarts dan moet u dat vooraf laten weten aan de leerkracht of het ’s morgens telefonisch melden tussen 8.15 en 8.30 uur.

Buitengewoon verlof
Buitengewoon verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd via het speciale contactformulier. Uw verzoek zal worden beoordeeld door de directeur.
Voor verdere regelgeving, zie ook jaarboekje open blz. 20.