De leerkracht is ziek

Als een leerkracht ziek is, wordt altijd eerst vervanging gezocht. Deze vervanging kan zowel binnen het team (bijv. de duo-partner) als buiten de school gezocht worden. Als vervanging niet lukt, wordt de groep verdeeld over andere groepen. De onderbouwgroepen 1-2 worden alleen over de onderbouwgroepen 1 t/m 4 verdeeld. De overige groepen worden volgens een vaste indeling over alle groepen verdeeld. Als vervangen of verdelen van kinderen niet (meer) mogelijk is, vragen wij de ouders hun kinderen thuis te houden. Voor ouders die geen andere opvang hebben, bieden we noodopvang aan.