Buurtteam

Het buurtteam op school.
U kunt contact opnemen met:

Jaap van der Heide of Danielle Tersteeg
Jaapvanderheide@jeugd.buurtteamsutrecht.nl
DanielleTersteeg@jeugd.buurtteamsutrecht.nl
Algemeen nummer waarop ze bereikbaar zijn: 030 740 05 09
Meer informatie over de buurtteams vindt u op www.buurtteamsutrecht.nl

WAT KUNNEN DE GEZINSWERKERS VAN HET BUURTTEAM VOOR ONS BETEKENEN:
PROFESSIONELE HULP DICHTBIJ!

Wij ondersteunen school met consult en advies over leerlingen met zorgsignalen.
Gesprekken over leerlingen zijn altijd geanonimiseerd, daar dragen we zorg voor.
Daarnaast zijn we beschikbaar om uitgenodigd te worden bij gesprekken op school met ouders en leerkracht als dat wenselijk is.

Wij ondersteunen gezinnen bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei leefgebieden (opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en financiële vragen).
Het is mogelijk dat de IB-er of leerkracht u adviseert om contact met ons op te nemen. De hulpverlening van het Buurtteam is op vrijwillige basis.

DE GEZINSWERKERS/HET BUURTTEAM
● Wij zijn HBO opgeleide professionals en kennen de wereld van zorg, welzijn, wonen en werk goed. Onze ondersteuning duurt zo kort/lang als nodig is en is kosteloos.
● We denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past en bieden concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt.
● We zijn actief in de wijk en in de stad Utrecht en werken samen met diverse partijen zoals scholen, JGZ, Passend onderwijs, huisartsen, leerplicht, consultatiebureau, wijkverpleging, JOU, politie, sociaal makelaars, diverse vrijwilligersorganisaties, buurtpastoraat en moskee.
● Als er naast de ondersteuning van het buurtteam nog andere zorg nodig is, kunnen wij doorverwijzen naar aanvullende zorg.