Buurtteam

Het buurtteam op school.
Vanaf 1 januari 2015 zijn de buurtteams in alle wijken van Utrecht van start gegaan. U kunt het buurtteam om advies vragen of betrekken bij ondersteuning op diverse gebieden. Hierbij kunt u denken aan zorgen over uw kind, vragen/ondersteuning bij de opvoeding, relatieproblemen, financiële problemen, etc. Ook voor vragen over aanvullende zorg of een verwijzing hiervoor kunt u bij ons terecht.     
Het is niet altijd even vanzelfsprekend dat kinderen veilig en gezond opgroeien en zich maximaal ontwikkelen. Het buurtteam kan, indien gewenst, hierbij ondersteuning bieden. Daarbij is het dagelijks leven van het gezin ons uitgangspunt. Uw vraag staat centraal en samen met u richten we ons op concrete oplossingen.

Hoe ziet de ondersteuning van het buurtteam eruit?                
In de buurtteams werken professionals met verschillende expertises en achtergronden. Aan elke basisschool zijn twee vaste medewerkers verbonden. Met hen kunt u uw vragen bespreken. Samen kijken we naar wat u zelf kunt doen en waarbij mensen uit uw omgeving u kunnen helpen. Ook kan er bekeken worden in hoeverre er professionele (aanvullende) hulp nodig is. U houdt hierbij zelf zoveel mogelijk de regie. De gezinswerker ondersteunt u waar dat nodig is. Als u naast de hulp van het buurtteam nog andere zorg nodig heeft, helpt de gezinswerker u bij het vinden en contact leggen met de juiste organisaties.

Hoe komt het contact tot stand?
U kunt zelf contact opnemen met ons, buurtteam medewerkers die bij de school van uw kind horen (mogelijk moeten wij doorverwijzen naar het buurtteam van uw woonadres).
U kunt ook via de school (liefst via de intern begeleider) contact met ons opnemen.
De school kan ook contact met het buurtteam opnemen, altijd nà overleg met en toestemming van ouders.

Contactgegevens buurteammedewerkers.
Heeft u nog vragen of wilt u met  ons kennismaken? Dan kunt u contact opnemen met Arne van Huut of Evelien van Waas                          

Meer informatie over de buurtteams vindt u op www.buurtteamsutrecht.nl

Arne van Huut                                        


Evelien van Waas
06-83258078