Overige adressenVragen over onderwijs:
0800-5010. ‘5010’ is een initiatief van de landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs, LOBO, NKO, OUDERS&COO, en VOO, in samenwerking met Balans, CG-Raad, FvO e.a. ‘5010’ is onafhankelijk en handelt in het belang van ouders en leerlingen. Ouders kunnen vragen stellen via 0800-5010 of via de internetsite www.5010.nl

Onderwijsinspectie:
De inspectie voor het onderwijs is te bereiken op info@owinsp.nl Meer informatie kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl Voor vragen over onderwijs: 0900 8051 (gratis). Rijksinspectiekantoor Utrecht: Postbus 2730, 3500 GS Utrecht

Klachtencommissie:
Secretariaat Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, Postbus 95572, 3509 CN Den Haag. Ambtelijk secretaris (m.i.v. 1 juli 2008) mw. mr. S.M.M. (Sheila) Meijer, email: smeijer@vbs.nl ; telefoon 070 – 331 52 52

Vertrouwenspersoon:
Bureau Jeugdzorg in Utrecht, 2322036; www.bjzutrecht.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch en/of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900 1113111 (lokaal tarief)

GG&GD Bureau Jeugdgezondheidszorg:
Marco Pololaan 10, 3526 GJ Utrecht, 2863050; Ouder en Kind Centrum: https://www.ggdru.nl/mijn-kind/contact-met-de-jeugdgezondheidszorg


Deze video is gemaakt door kinderen van groep 5/6 in het kader van digital storytelling