Kinderraad


Animatie gemaakt tijdens het monsterproject


Elke drie weken is er een bijeenkomst van de kinderraad waarin leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 zijn vertegenwoordigd. De kinderraad wordt voorgezeten door een leerkracht (op dit moment Sarah) en de notulen worden samen met een kind uit groep 7/8 gemaakt.

Per groep zijn er door de kinderen twee afgevaardigden gekozen die voor minimaal een half jaar deelnemen aan deze kinderraad. Eigenaarschap, zelfstandigheid, kritisch denken, inventiviteit en oplossingen bedenken staan centraal. Knelpunten in school worden besproken, voorstellen worden uitgewerkt, mogelijke oplossingen worden bekeken.

In de kinderraad wordt er onder andere gewerkt met de consentmethode: punten die ingebracht worden zijn of een mededeling of leiden tot een rondje langs alle leden. Bij een rondje gaat het over meningsvorming, waarbij het van belang is dat alle leerlingen hebben kunnen zeggen wat ze willen en zich hebben kunnen uitspreken. Reageren op het onderwerp en op elkaar mag, er is geen discussie. Bij een besluit kan je het oneens zijn door een tegenvoorstel in te dienen.

In alle groepen worden klassenvergaderingen gehouden. Er kunnen onderwerpen aan bod komen of aangedragen worden die meegenomen kunnen worden naar de kinderraad. Omgekeerd kunnen er onderwerpen in de kinderraad aan bod zijn geweest die dan weer ter sprake worden gebracht in de klassenvergadering. Zo grijpen klassenvergadering en kinderraad in elkaar en dragen ze bij aan het eigenaarschap van de leerlingen. Ze bevorderen de zelfstandigheid in de leeromgeving en maken de leerlingen medeverantwoordelijk. Burgerschap en democratie in de dop!