Stages


Modeshow van groep 1/2


Als school werken we samen met opleidingen voor leraren basisonderwijs (PABO) en bieden we stageplaatsen aan PABO-studenten. Naast studenten van PABO’s bieden wij ook onderwijsassistenten van het ROC Sociaal Pedagogisch Werk stageplaatsen aan. Verder zijn er af en toe studenten onderwijskunde van de universiteit die een stage bij ons doen.
Tijdens hun stage worden ze begeleid door de leerkracht van de betreffende groep.