Eten/drinken en overblijf
Rond 10 uur in groep 1/2


Eten en drinken op school
Elke morgen tussen 10.00 en 10.30 uur eten en drinken de kinderen iets kleins in de klas. Kinderen nemen dit zelf mee. Geef geen snoep of koekjes mee. Geef het eten van uw kind mee in een afsluitbare trommel en beker met zijn/haar naam erop.
In de onderbouwgroepen 1-2 is er ’s ochtends een fruitkring. Kinderen nemen hiervoor schoongemaakt fruit mee dat in de klas wordt rondgedeeld.

Doorlopend schoolrooster
De Nieuwe Regentesseschool werkt met een doorlopend schoolrooster: alle kinderen blijven tijdens de middagpauze op school en spelen onder begeleiding van overblijfkrachten op het schoolplein of in het speeltuintje De Mulder aan de Mulderstraat. Is het slecht weer, dan blijven de kinderen in de klas. Om te zorgen dat het niet te druk wordt op het schoolplein, hebben de onder- en bovenbouw verschillende overblijftijden. Voor of na het buitenspelen eten de kinderen met hun eigen leerkracht in de klas. Vanwege het doorlopend schoolrooster moeten de kinderen elke dag fruit, brood en drinken mee naar school nemen. Ook tussen de middag geldt de regel: geen snoep en koekjes.

Overblijfteam
Voor de begeleiding van de kinderen tijdens het 'overblijven' werkt de Nieuwe Regentesseschool met vier overblijfkrachten van school, waaronder de overblijfcoördinator, aangevuld met een aantal vaste vrijwilligers. De school is gedurende de hele schooldag, dus ook tijdens het overblijven, verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen.