StudiedagenIeder schooljaar wordt in de jaarplanning een aantal studiedagen voor het team opgenomen.
Op deze dagen werkt het team gezamenlijk aan de ontwikkeling van het onderwijs voor onze school.
Afhankelijk van het onderwerp wordt er een gastdocent uitgenodigd, de studiedag van de freinetbeweging bezocht, gaan we op werkbezoek bij collega-scholen. En verder wisselen we in het team veel informatie.