Studiedagen



Ieder schooljaar wordt in de jaarplanning een aantal studiedagen voor het team opgenomen.
Op deze dagen werkt het team gezamenlijk aan de ontwikkeling van het onderwijs voor onze school en aan eigen professionalisering. 
Afhankelijk van het onderwerp wordt er soms een gastdocent uitgenodigd. De tweejaarlijkse studiedag van de Freinetbeweging wordt ook altijd bezocht, en soms gaan we op werkbezoek bij collega-scholen.