MRDe leden

Mieke
Maartje
Natasha
VolkertDe Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en leerkrachten. De MR heeft een aantal wettelijke bevoegdheden met betrekking tot het functioneren van de school. Zo toetst de MR het beleid van het bestuur aan de doelstellingen van de school en aan het beleid van het Ministerie van OCW. In de Wet Medezeggenschap in Scholen (WMS) is vastgelegd welke bevoegdheden de MR heeft. In grote lijnen komt het erop neer dat de medezeggenschapsraad advies- of instemmingsrecht heeft op alle door het bestuur voorgenomen besluiten. Verder heeft de MR het recht ongevraagd advies aan het bestuur te geven over alle zaken die de school aangaan.


Momenteel bestaat de MR uit:
• Mieke (ouder)
• Volkert (ouder)
• Maartje (leerkracht)
• Natasha (leerkracht)


MR Reglement
Het reglement van de MR is hier in te zien en/of op te slaan: MR Reglement


Contact met de MR
Heb je vragen of opmerkingen voor de MR, dan kun je hier het speciale contactformulier vinden.