ContactoudersIn elke klas zijn twee contactouders actief. Contactouders ondersteunen de docent door het organiseren van ouderhulp in de klas. Dit kan gaan om hand en spandiensten bij schooluitjes, excursies en feesten, of het schoonmaken/opknappen van de klas. Ook kunnen ouders worden opgeroepen voor extra activiteiten in de klas, zoals voorlezen, kookactiviteiten, of gewenste hulp bij thema’s. Communicatie over semi-buitenschoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse loopt in de regel ook via de contactouders.

Naast ondersteuning binnen de klas wordt ook een beroep gedaan op de contactouders voor het geven van voorlichting over de school aan nieuwe ouders.

Contactouders hebben door hun contacten met andere ouders en hun contacten binnen de school een aardig beeld van wat er leeft in de klas. Zij kunnen zo een schakel zijn, maar zijn nooit het primaire aanspreekpunt en zijn evenmin een vertegenwoordiger van de klas. Dit is in eerste instantie altijd de docent, of eventueel de medezeggenschapsraad.

Overleg
De contactouders van alle klassen hebben drie maal per jaar een overleg. De statuten van de contactouders zijn hier in te zien of op te slaan: Statuten Contactouders

Contact met de voorzitter van de contactouders
Heb je vragen of opmerkingen voor de voorzitter van de contactouders, dan kun je hier het speciale contactformulier vinden.

Voorzitter contactouders:
Linda