School voor bijzonder onderwijs

Het ‘bijzondere’ aan onze school begint bij het bestuur van onze school, dat uit ouders bestaat,
waarbij ‘De Stichting voor Freinet onderwijs’ de organisatie vorm is. Volgens de wet Algemeen bijzonder onderwijs zijn we bijzonder vanwege het neutrale karakter; neutraal in de zin van de gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Het onderwijs is óók bijzonder, omdat we ‘lesgeven volgens de ideeën van Freinet’ en omdat we verbonden zijn met de Freinetbeweging. (www.freinet.nl en www.facebook.com/freinetpedagogie)


In onze Schoolvisie (klik hier) en Schoolplan pagina (klik hier) beschrijven we meer uitgebreid de uitgangspunten van ons onderwijs. Een aantal bijzondere, kenmerkende aspecten lichten we hier toe.

Bijzonder: de ideeën van Freinet
Volgens deze uitgangspunten zijn wij bijvoorbeeld graag een school die ‘met het onderwijs midden in de maatschappij staat’. De verbinding met de actualiteit en met de ontwikkeling van inzichten in het onderwijs en daarmee dus het ‘in beweging zijn’ spreekt ons juist zo aan. We vinden het ook belangrijk dat we in ons onderwijs goed kijken naar hoe leerlingen leren, ook naar wat ze zelf willen leren en dat ze betrokken zijn bij hun eigen leerproces en de organisatie ervan. Deze visie heeft dan consequenties voor het gebruik van methoden en kun je in onze school terugzien in de zogenaamde ‘Freinettechnieken’, kenmerken waarmee onder meer vorm wordt gegeven aan die betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces.

Bijzonder: het gebruik van methoden…of niet?!
De school probeert met het onderwijs zo veel mogelijk ‘aan te sluiten bij de ervaring en belevingswereld van de leerlingen’ (zie Schoolvisie en NRS en Freinet, bijzondere kenmerken en voorbeelden). Het lesgeven en de manier van werken is hierdoor niet direct gebonden aan het volgen van een voorgeschreven methode. Immers: om te weten wat die wereld inhoudt, moet je goed kijken en luisteren naar de leerlingen. Ieder kind is verschillend, dus zal het aanbod van onderwijs ook (moeten) verschillen en actueel zijn. Bovendien sluit een methode niet altijd aan bij de actualiteit in de maatschappij. Voor een aantal vakgebieden gebruiken we wel (digitale) methoden, bijvoorbeeld bij rekenen en spelling. Of werken we deels methodisch, bijvoorbeeld bij topografie, bij Engels of bij het maken van studies op de computer (Plannex).