Uitstapjes
Geregeld organiseren we onder schooltijd uitstapjes. We gaan bijvoorbeeld met de kinderen naar het bos, een voorstelling of een museum. Dat kan in Utrecht zijn maar ook buiten de stad.  De ene keer doen we het lopend of op de fiets een andere keer wordt ouders gevraagd ergens een kind heen te brengen of huren we een bus. De regels die we als school hanteren bij het vervoer van leerlingen hebben we vastgelegd in het Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. In dit protocol staan voorschriften die de verkeersveiligheid van leerlingen zoveel mogelijk moeten waarborgen. De directie zorgt ervoor dat betrokken ouders en leerkrachten met het protocol bekend zijn en het ook naleven.