Uitstapjes

Geregeld organiseren we onder schooltijd uitstapjes. We gaan bijvoorbeeld met de kinderen naar het bos, een voorstelling of museum in de stad, of een bezoek aan museum of andere activiteit buiten de stad. Soms doen we dat lopend of op de fiets en soms vragen we ouders om met hun auto te rijden en soms wordt er een bus geregeld. De regels die we als school hanteren bij het vervoer van leerlingen hebben we vastgelegd in het Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. In dit protocol staan voorschriften die de verkeersveiligheid van leerlingen zoveel mogelijk moeten waarborgen. De directie zorgt ervoor dat betrokken ouders en leerkrachten met het protocol bekend zijn en het ook naleven. Als de kinderen met auto’s worden vervoerd, informeren we ouders daar tijdig over.