Ondersteunend personeel



Naast het onderwijs personeel heeft de school ook onderwijsondersteunend personeel. Deze medewerkers hebben geen onderwijsbevoegdheid en voeren ondersteunende taken uit. De school kent een medewerker voor het atelier, een coördinator van de tussenschoolse opvang, een ICT-coördinator, onderwijsassistenten extra leerlingzorg, een conciërge en een onderwijssecretaresse.