Aanmelding en plaatsing
Wilt u uw kind aanmelden voor onze school?
Leuk! Doe dit in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt.
Het aanmeldformulier staat op: naardebasisschool.utrecht.nl

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2018 en bent u nog op zoek naar een school?
U kunt uw kind aanmelden door een aanmeldformulier aan te vragen bij onze administratie: administratie@nieuweregentesseschool.nl

Vrijwel alle basisscholen in de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. Onze voorrangsregels betreffen broertjes en zusjes en kinderen van kinderopvang Samen Opvoeden.

Stap voor stap aanmelden en alle informatie lezen? Ga naar: naardebasisschool.utrecht.nl

* De Nieuwe Regentesseschool heeft een stedelijk aannamebeleid. Voorrang voor kinderen uit de buurt is niet van toepassing en kinderen uit de gehele stad kunnen zich inschrijven.

* Wij kijken bij uitloting van een kind van een oud-leerling altijd of er mogelijkheden zijn om toch een plek op onze school beschikbaar te maken. Neem contact met ons op.

* Weet u al zeker dat u uw kind bij ons wilt aanmelden? Geef dan alvast via dit formulier uw interesse door. Het geeft u geen recht op plaatsing maar ons wel inzicht in het aantal geïnteresseerden.

Open ochtenden
Wilt u meer zien en horen over onze school?
We nodigen u graag uit voor een open ochtend bij ons.

Voor belangstellende ouders organiseren we een aantal keer per jaar een informatieochtend. Dit schooljaar zijn de open ochtenden op de volgende data:

Vrijdag 17 mei 2024

Donderdag 20 juni 2024

Open ochtend bijwonen? Ga dan naar deze bladzijde voor verdere informatie.

Heeft U vragen over aanmelding/plaatsing neem dan contact op met de administratie, aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 - 15.00 uur : 030-2317488 of mail naar administratie@nieuweregentesseschool.nl.