Managementteam

Managementteam

Iris: Coördinator onderbouw
Leonie: Coördinator bovenbouw
Mirjam: Coördinator onderwijs en kwaliteit
Thamar: Directeur

Het MT telt vier leden en bestaat uit de directeur, de management medewerker (ondersteuning directie), tevens onderbouw coördinator en de coördinator bovenbouw. De directeur is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. De management medewerker vervult standaard een aantal managementtaken en vervangt de directeur als deze afwezig is. De twee bouwcoördinatoren dragen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de onder- en bovenbouw. De intern begeleider versterkt het MT wanneer beleidsmatige zaken rond de zorg en ondersteuning aan de orde zijn.