SchoolvisieWaar staan we voor?
De Nieuwe Regentesseschool is een school voor vernieuwingsonderwijs en werkt naar de ideeën van Freinet. De belangrijkste uitgangspunten van ons onderwijs zijn:
- het aansluiten bij de belevingswereld van de leerling;
- het bevorderen van de zelfstandigheid en het eigenaarschap van de leerling;
- het leren met hoofd, hart en handen;
- het leren naar de mogelijkheden van de leerling;
- het leren staat in verbinding met de maatschappij;

Wat vraagt dat van het onderwijs en de leerkracht?
Het leren bij ons op school vraagt van de leerkracht passie, flexibiliteit, openheid en inzet. We zijn ons bewust dat 80% van de kwaliteit van het onderwijs rechtstreeks toe te schrijven is aan de kwaliteit van de leerkracht. De leerkracht kent het kind en heeft een goed contact met de ouders, geeft met plezier les volgens de visie van de school, de geldende normen en laatste inzichten op het gebied van onderwijs en kan op maat extra ondersteuning bieden, als dat nodig is.

Wat weten we van onze leerlingen en wat doen we extra?
Als ouder ben je de ervaringsdeskundige van je eigen kind en jouw kind volgt bij ons, als professionals, op school het onderwijs. We spreken dan ook graag en regelmatig met ouders over hun kind. We staan altijd open voor contact, met een adequate en snelle uitwisseling.
We volgen de kinderen goed met verschillende leerlingvolgsystemen, als middel tot doel om iedereen naar zijn of haar eigen capaciteiten te kunnen laten werken.
Voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zijn er uiteenlopende mogelijkheden of een aparte aanpak (van dyslexieprotocol tot en met plusklas -en zelfs Chinese les-).

Waar doen we het voor?
We willen graag dat je als leerling met groot plezier terugkijkt op de Nieuwe Regentesseschool en dat je naar jouw eigen mogelijkheden hebt kunnen leren.
Je ziet met vertrouwen uit naar je start op het voortgezet onderwijs.
We willen graag dat ouders, thuis, van hun kinderen horen en op school kunnen zien, dat hun kind gelukkig is en zich goed in staat voelt en uitgedaagd wordt om te leren.