Schoolvisie
Waar staan we voor?
De Nieuwe Regentesseschool is een school voor vernieuwingsonderwijs die werkt naar de ideeën van Freinet. De belangrijkste uitgangspunten van ons onderwijs zijn:
- het aansluiten bij de belevingswereld van de leerling;
- het bevorderen van de zelfstandigheid en het eigenaarschap van de leerling;
- het leren met hoofd, hart en handen;
- het leren naar de mogelijkheden van de leerling;
- het in verbinding met de maatschappij leren staan;


Wat vraagt dat van het onderwijs en de leerkracht?
Het leren bij ons op school vraagt van de leerkracht betrokkenheid, flexibiliteit, openheid en inzet. We zijn ons bewust dat 80% van de kwaliteit van het onderwijs rechtstreeks toe te schrijven is aan de kwaliteit van de leerkracht. De leerkracht kent het kind en heeft een goed contact met het kind en de ouders, geeft met plezier les volgens de visie van de school, de geldende normen en laatste inzichten op het gebied van onderwijs en kan op maat extra ondersteuning bieden, als dat nodig is.


Wat weten we van onze leerlingen en wat doen we extra?
Als ouder ben je de ervaringsdeskundige van je eigen kind. Jouw kind volgt bij ons, de onderwijsprofessionals, op school het onderwijs. We spreken dan ook graag en regelmatig met ouders over hun kind. We staan altijd open voor contact, met een adequate en snelle uitwisseling.
We volgen de kinderen goed met verschillende leerlingvolgsystemen. We gebruiken toetsen niet als doel, maar als middel om iedereen zo goed mogelijk naar zijn of haar eigen capaciteiten te kunnen laten werken.
Voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zijn er uiteenlopende mogelijkheden of een aparte aanpak. (van dyslexieprotocol tot en met plusklas -en of Chinese les-).


Waar doen we het voor?
We willen graag dat je als leerling graag naar school gaat en uiteindelijk met groot plezier terugkijkt op de Nieuwe Regentesseschool. Dat de kinderen zich ontwikkeld hebben tot een zelfstandig individu die, naar eigen capaciteit, veel verschillende dingen heeft kunnen onderzoeken, uitproberen en leren. We hopen dat de leerling met vertrouwen en een bepaalde mate van zelfreflectie, de stap naar het voortgezet onderwijs zal maken.
We willen graag dat ouders, thuis horen dat hun kind gelukkig is en zich goed in staat voelt en voldoende uitgedaagd wordt om te leren.