Schooljaar 2022-2023

Uit privacyoverwegingen zijn uit alle online beschikbare nieuwsbrieven de achternamen en e-mailadressen van personen verwijderd. Heeft u een e-mailadres of achternaam nodig en kunt u dit niet in het Jaarboekje Open terugvinden, neem dan contact op met de school.

Hier kunt u de nieuwsbrieven online inzien en printen:


Nieuwsbrief 1 - 26 augustus 2022 Sportdag, ouderavonden, startgesprekken
Nieuwsbrief 2 - 29 september 2022 Sportdag, drukken, MR leden
Nieuwsbrief 3 - 21 oktober 2022 Enquête, inspectie, freinetdag, plein
Nieuwsbrief Freinet - 8 december 2022 Verslag Sandy op bezoek bij eerste Freinetschool
Nieuwsbrief Kerst - 12 december 2022 Informatie over de kerstviering
Nieuwsbrief 4 - 13 januari 2023 Tevredenheidsonderzoek, IEP, Parro ziekmelding
Nieuwsbrief 5 - 31 maart 2023 bestuursavond, ouderavonden, tevredenheidsenquête, Gambia, koningsdag, nieuws uit de groepen
Nieuwsbrief 6 - 23 juni 2023 inspectie- website - MR- ouderbijdrage - woonruimte voor Lara- vacature bestuur - data schooljaar 23-24