Schoolkrant


TOEGANG

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming = nieuwe Europese privacy-wetgeving) die op 25 mei 2018 is ingegaan, zijn de foto's niet meer in het openbaar te zien.

Oud-leerlingen en/of oud-ouders kunnen een mailtje naar Else sturen als ze toegang willen krijgen.

HOE HET EEN SCHOOLKRANT WERD

De Nieuwe Regentesseschool heeft eerder een schoolkrant gehad maar nooit eerder een digitale schoolkrant. In het voorjaar van 2017 zijn in de klassen 3/4, 5/6 en 7/8 twee kinderen per klas gekozen. Deze kinderen kwamen op 15 mei 2017 voor het eerst bij elkaar in het technieklokaal en hielden daar de eerste redactievergadering.

Ze hebben ideeën verzameld voor de inhoud van de schoolkrant (WAT WEL/ WAT NIET!), limonade gedronken, een prijsvraag bedacht en taken verdeeld. Voor de eerste editie kwam veel KOPIJ binnen: tekeningen, mopstrips, woordzoekers, verhalen en nog veel meer. Vanuit ALLE klassen belandde er iets of heel veel in de brievenbus. SUPER!!